Hoằng pháp viên và công đức dấn thân - phần 4/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1250 | 07-12-2010

Hoằng pháp viên và công đức dấn thân - phần 4/5

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa An Lạc - Tỉnh Đaklac, ngày 20/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2811,Hoang-phap-vien-va-cong-duc-da...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.