Học hạnh Bồ tát Quan Âm - TT. Thích Nhật Từ - 27-03-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

514 | 19-05-2016

Học hạnh Bồ tát Quan Âm - TT. Thích Nhật Từ - 27-03-2016

Học hạnh Bồ tát Quan Âm do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Nhật Tân, Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/3/2016. Nghe MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-03-2016/hoc-hanh-bo-tat-qu...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.