Học hạnh làm phước - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Audio
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2759 | 03-04-2013

hoc_hanh_lam_phuoc_02_03_2013.mp3

Giảng tại Chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 02/03/2013

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.