Học ăn, học nói, học gói, học mở - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2398 | 16-08-2012

Học ăn, học nói, học gói, học mở - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Học ăn, học nói, học gói, học mở - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phổ Hiền, Đà Nẵng, 11/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6622,Hoc-an-hoc-noi-hoc-goi-hoc-mo....

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.