HỘI THẢO 35 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN: THÀNH TỰU - ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN - PHẦN 2: BUỔI CHIỀU

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

471 | 05-11-2016

HỘI THẢO 35 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN: THÀNH TỰU - ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN - PHẦN 2: BUỔI CHIỀU

HỘI THẢO 35 NĂM THÀNH LẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM: THÀNH TỰU - ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN - VIỆT NAM QUỐC TỰ, NGÀY 05/11/2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.