HỘI THẢO 35 NĂM THÀNH LẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM: THÀNH TỰU - ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

475 | 05-11-2016

HỘI THẢO 35 NĂM THÀNH LẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM: THÀNH TỰU - ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

HỘI THẢO 35 NĂM THÀNH LẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM: THÀNH TỰU - ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN - VIỆT NAM QUỐC TỰ, NGÀY 05/11/2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.