Hôn nhân đồng tính: Bình đẳng trước tình yêu -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

866 | 24-09-2015

Hôn nhân đồng tính: Bình đẳng trước tình yêu -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Hôn nhân đồng tính: Bình đẳng trước tình yêu -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại thiền thất Thường Lạc, Paris, Pháp, ngày 27/06/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/hon_nhan_dong_tinh_binh_dang_truoc_tinh_ye...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.