Hôn Nhân Và Hạnh Phúc - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1310 | 06-12-2012

Hôn Nhân Và Hạnh Phúc - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Hôn Nhân Và Hạnh Phúc - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng Nhân ngày hôn nhân thế kỷ 21, Chùa Linh Sơn, Boston, ngày 07-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1967,Hon-nhan-va-hanh-phuc-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.