Hôn Nhân Và Hạnh Phúc - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1354 | 13-06-2012

Hôn Nhân Và Hạnh Phúc - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Hôn Nhân Và Hạnh Phúc - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Nhân ngày hôn nhân thế kỷ 21, Chùa Linh Sơn, Boston, ngày 07-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1968,Hon-nhan-va-hanh-phuc-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.