HT. Thích Thiện Nhơn nhận bằng Tiến sĩ danh dự

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

741 | 14-02-2017

HT. Thích Thiện Nhơn nhận bằng Tiến sĩ danh dự

HT. Thích Thiện Nhơn nhận bằng Tiến sĩ danh dự nhân ngày suy tôn Tăng vương Thái Lan tại Bangkok, Thái Lan, ngày 12-02-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.