HT.Thích Minh Châu - Đường tăng của Phật Giáo việt nam - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2089 | 29-12-2012

HT.Thích Minh Châu - Đường tăng của Phật Giáo việt nam - Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại - HT.Thích Minh Châu - Đường tăng của Phật giáo Việt Nam do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang ngày 09-09-2012 - TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.