Huấn luyện thói quen thành đạt -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

644 | 23-06-2015

Huấn luyện thói quen thành đạt -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Huấn luyện thói quen thành đạt -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 05/04/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-04-2015/huan-luyen-tho...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.