Hương từ bi-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

885 | 25-09-2015

Hương từ bi-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Hương từ bi-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại TP. Leipzig, Đức, ngày 25/06/201
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/huong_tu_bi_25_06_2015.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.