Im lặng như chánh pháp - Nói năng như chánh pháp - HT. Thích Viên Giác

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

505 | 03-12-2016

Im lặng như chánh pháp - Nói năng như chánh pháp - HT. Thích Viên Giác

Pháp thoại do HT. Thích Viên Giác giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 06 tại chùa Giác Ngộ, ngày 27-11-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.