Kê Toa Cho Thuốc - phần 4/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1253 | 15-12-2010

Kê Toa Cho Thuốc - phần 4/5

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 08/04/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4515,Ke-Toa-Cho-Thuoc.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.