Kết Hôn Với Phật Pháp - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1197 | 27-05-2011

Kết Hôn Với Phật Pháp - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Kết Hôn Với Phật Pháp - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Lâm, 131 Nyack Ave, Lans Downe, PA19050, Pennsylvania, ngày 08-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1972,Ket-hon-voi-Phat-phap-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.