Kết thúc nỗi hàm oan - TT. Thích Nhật Từ - 03/01/2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

735 | 09-01-2016

Kết thúc nỗi hàm oan - TT. Thích Nhật Từ - 03/01/2016

Kết thúc nỗi hàm oan
Giảng tại tu viện Tường Vân, ngày 03/01/2016

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2016/ket-thuc-noi-ham-o...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.