Kết thúc sân hận - TT. Thích Nhật Từ - 05-06-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

298 | 10-06-2016

Kết thúc sân hận - TT. Thích Nhật Từ - 05-06-2016

Kết thúc sân hận do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 5/6/2016. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-06-2016/ket-thuc-san-han.html

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.