Khái lược về Định trong đạo Phật - ĐĐ. Thích Tuệ Hải - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Tuệ Hải

1175 | 10-10-2012

Khái lược về Định trong đạo Phật - ĐĐ. Thích Tuệ Hải - Phần 2/2

Khái lược về Định trong đạo Phật - ĐĐ. Thích Tuệ Hải - Phần 2/2
Giảng tại chùa Linh Sơn (Melbourne, Australia) ngày 12-04-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.