KHÁI QUÁT VỀ NGHI THỨC TỤNG TRÌ KINH HÀNG NGÀY 17/05/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

958 | 22-06-2015

KHÁI QUÁT VỀ NGHI THỨC TỤNG TRÌ KINH HÀNG NGÀY 17/05/2015

Khái quát về nghi thức tụng trì kinh hàng ngày - TT. Thích Nhật Từ
www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/5/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-05-2015/khai-quat-ve-nghi-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.