Khánh Tuế Đầu Xuân 2017 - Có Nên Bỏ Tết "Ta" Hay Không? - Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

466 | 14-02-2017

Khánh Tuế Đầu Xuân 2017 - Có Nên Bỏ Tết "Ta" Hay Không? - Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Có Nên Bỏ Tết Ta Hay Không?" do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tu viện tường Vân ngày 28/01/2017 (01/01/Đinh Dậu).
Các bài giảng khác của thầy Thích Phước Tiến: http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.