Khép lại nổi đau - TT. Thích Nhật Từ - 11/12/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

920 | 23-12-2015

Khép lại nổi đau - TT. Thích Nhật Từ - 11/12/2015

Khép lại nổi đau - TT. Thích Nhật Từ - 11/12/2015
Giảng tại chùa Cảnh Tiên, Quảng Ngãi, ngày 11/12/2015
Nghe MP3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2015/khep-lai-noi-dau.html

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.