Khi chúng ta già - Thích Nhật Từ - 17/02/2014

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1287 | 11-03-2014

Khi chúng ta già - Thích Nhật Từ - 17/02/2014

Giảng tại khách sạn Angela, Nha Trang, ngày 17/02/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-giang-ve-khi-chung-ta-gia-17022014--... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.