Khi thương chín bỏ làm mười - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

743 | 12-02-2016

Khi thương chín bỏ làm mười - TT. Thích Nhật Từ

Khi thương chín bỏ làm mười
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 21/01/2016

Nghe mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2016/khi-thuong-chin-bo...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.