Khóa Lễ Cầu An đầu năm tại tư gia Phật tử Tuệ Quân - Thầy.Thích Pháp Hòa (18.2.2018)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

155 | 26-04-2018

Khóa Lễ Cầu An đầu năm tại tư gia Phật tử Tuệ Quân - Thầy.Thích Pháp Hòa (18.2.2018)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.