Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật 5 : Vấn đáp Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

728 | 31-10-2016

Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật 5 : Vấn đáp Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi : Lịch sử Đức Phật - Hiến tạng và hiến xác - Giấc mơ và những dự tri - Tình yêu tuổi cập kê - Tình thương yêu của cha - Cấu trúc sinh học giới tính và ý nghĩa Bê, Tích trượng và Lọng - Pháp khí Phật cụ được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-10-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.