Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật - Đạo diễn Phượng Hoàng

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

596 | 21-01-2017

Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật - Đạo diễn Phượng Hoàng

Khóa tu Tuổi trẻ Hướng Phật lần 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-01-2017 chủ đề Gương Sáng: với khách mời Đạo diễn Phượng Hoàng

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.