Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật lần 2 - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

553 | 06-08-2016

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật lần 2 - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi: Chính sách giáo dục Phật giáo, tình hình Phật giáo Tây Tạng tại Trung Quốc và lòng từ bi của Đức Phật, khát vọng bản thân và đạo hiếu làm con được Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 31/07/2016. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-07-2016/van-dap-chinh-sach...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.