Khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 1 - TT. Thích Tâm Đức

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

540 | 10-08-2016

Khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 1 - TT. Thích Tâm Đức

Pháp thoại: Hướng dẫn Thiền chỉ do TT. Thích Tâm Đức giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần đầu tiên tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-08-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.