Khởi Tín Luận 8: Giác Ngộ Gốc Và Giác Ngộ Mới -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

377 | 25-05-2015

Khởi Tín Luận 8: Giác Ngộ Gốc Và Giác Ngộ Mới -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Khởi Tín Luận 8:Giác Ngộ Gốc Và Giác Ngộ Mới -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam, TpHCM 21/01/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2015/khoi-tin-luan-...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.