Không đầu hàng số phận - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

134 | 05-08-2017

Không đầu hàng số phận - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Sangha Center, Hoa Kỳ, ngày 20-06-2017
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.