Không Lầm Nhân Quả - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1263 | 29-05-2011

Không Lầm Nhân Quả - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Không Lầm Nhân Quả - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo Tràng Diệu Liên - Hoa Kỳ, ngày 08/08/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1466,Khong-lam-nhan-qua-A-.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.