Không lầm nhân quả - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

331 | 16-06-2017

Không lầm nhân quả - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Diệu Liên, Hoa Kỳ, ngày 08-08-2008
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.