Không Nhiễm Bụi Trần - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1723 | 02-02-2013

Không Nhiễm Bụi Trần - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Không Nhiễm Bụi Trần do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 02/12/2012 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7013,Khong-nhiem-bui-tran.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.