Kiến giải và tri thức - Phần 13/13

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1163 | 23-10-2010

Kiến giải và tri thức - Phần 13/13

Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Tâm Cát, Santa Ana, ngày 30-07-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Search,1,kien%20giai%20va%20tri%20thuc

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.