Kinh Bách Dụ 01 (Bài 1-5): Đừng dại dột nữa - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1090 | 01-05-2012

Kinh Bách Dụ 01 (Bài 1-5): Đừng dại dột nữa - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Kinh Bách Dụ 01 (Bài 1-5): Đừng dại dột nữa - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 03/01/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5742,Kinh-Bach-Du-01-Bai-1-5-dung-d...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.