Kinh Bách Dụ 02 (Bài 6-9): Khi không còn gì để mất - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1384 | 06-09-2011

Kinh Bách Dụ 02 (Bài 6-9): Khi không còn gì để mất - Thích Nhật Từ

Kinh Bách Dụ 02 (Bài 6-9): Khi không còn gì để mất - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 9-1-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5745,Kinh-Bach-Du-02-Bai-6-9-Khi-kh...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.