Kinh Bách Dụ 03 (Bài 10-13): Nền tảng và thành công - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1121 | 11-03-2012

Kinh Bách Dụ 03 (Bài 10-13): Nền tảng và thành công - Thích Nhật Từ

Kinh Bách Dụ 03 (Bài 10-13): Nền tảng và thành công - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/01/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5764,Kinh-Bach-Du-03-Bai-10-13-Nen-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.