Kinh Bách Dụ 05 (bài 19-23): Bỏ mê tín, theo nhân quả - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1043 | 06-01-2012

Kinh Bách Dụ 05 (bài 19-23): Bỏ mê tín, theo nhân quả - Thích Nhật Từ

Kinh Bách Dụ 05 (bài 19-23): Bỏ mê tín, theo nhân quả - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 16/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5936,Kinh-Bach-Du-05-bai-19-23-Bo-m...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.