Kinh Bách Dụ 08 (bài 34 - 37): Con đường tắt - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1160 | 14-09-2011

Kinh Bách Dụ 08 (bài 34 - 37): Con đường tắt - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Kinh Bách Dụ 08 (bài 34 - 37): Con đường tắt - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/07/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6477,Kinh-Bach-Du-08-bai-34---37-Co...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.