Kinh Bách Dụ 10 (bài 42 - 46): Để đầu tư được thành công - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1168 | 03-03-2012

Kinh Bách Dụ 10 (bài 42 - 46): Để đầu tư được thành công - Thích Nhật Từ

Kinh Bách Dụ 10 (bài 42 - 46): Để đầu tư được thành công - Thích Nhật Từ. Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 30/07/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6547,Kinh-Bach-Du-10-bai-42---46-de...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.