Kinh Bách Dụ 13 (Bài 57 - 61): Tác hại của lòng tham - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1251 | 18-04-2012

Kinh Bách Dụ 13 (Bài 57 - 61): Tác hại của lòng tham - Thích Nhật Từ

Kinh Bách Dụ 13 (Bài 57 - 61): Tác hại của lòng tham - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 19/11/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6605,Kinh-Bach-Du-13-Bai-57---61-Ta...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.