Kinh Bách Dụ 16: Tác hại của tham lam và lừa dối - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

407 | 08-09-2016

Kinh Bách Dụ 16: Tác hại của tham lam và lừa dối - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 03-12-2011

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.