Kinh Bách Dụ 17 (Bài 77 - 81): Nhân quả và tha lực - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1085 | 11-05-2012

Kinh Bách Dụ 17 (Bài 77 - 81): Nhân quả và tha lực - Thích Nhật Từ

Kinh Bách Dụ 17 (Bài 77 - 81): Nhân quả và tha lực - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6613,Kinh-Bach-Du-17-Bai-77---81-Nh...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.