Kinh Bách Dụ 18 (Bài 82 - 87): Cái giá của thiếu trí tuệ - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1062 | 11-05-2012

Kinh Bách Dụ 18 (Bài 82 - 87): Cái giá của thiếu trí tuệ - Thích Nhật Từ

Kinh Bách Dụ 18 (Bài 82 - 87): Cái giá của thiếu trí tuệ - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6615,Kinh-Bach-Du-18-Bai-82---87-Ca...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.