Kinh Bách Dụ 19 (Bài 88-93): Chớ mừng vội - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1218 | 11-05-2012

Kinh Bách Dụ 19 (Bài 88-93): Chớ mừng vội - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Kinh Bách Dụ 19 (Bài 88-93): Chớ mừng vội - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 17/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6625,Kinh-Bach-Du-19-Bai-88-93-Cho-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.