Kinh Bách Dụ 20 (Bài 94 - 98): Tham thì thâm, si thì khổ (18/12/2011) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

442 | 23-08-2016

Kinh Bách Dụ 20 (Bài 94 - 98): Tham thì thâm, si thì khổ (18/12/2011) - Thích Nhật Từ

Giảng ngày 18-12-2011 tại chùa Xá Lợi

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.