Kinh bốn ân lớn: Ơn Nghĩa Sâu Dài - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1540 | 04-09-2013

Kinh bốn ân lớn: Ơn Nghĩa Sâu Dài - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Kinh bốn ân lớn: Ơn Nghĩa Sâu Dài - TT.Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM, ngày 01/09/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-bon-an-lon-on-nghia-sau-dai/ - www.tusachphathoc.com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.