Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 2-5 (Thanh Tịnh Minh Hối Chương)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
HT Tịnh Không

1228 | 27-10-2012

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 2-5 (Thanh Tịnh Minh Hối Chương)

Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtE09u_Luq_IhIcCyTx9LiF
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Thanh Tịnh Minh Hối Chương 2-5
- Pháp Sư Tịnh Không
- Giảng tại Cao Hùng Nguyên Hanh Tự Đài Loan (11-02-1982)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.