Kinh A-di-đà 3: Xã hội Tịnh Độ (18-12-2005) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

454 | 17-05-2016

Kinh A-di-đà 3: Xã hội Tịnh Độ (18-12-2005) - TT. Thích Nhật Từ

TT. Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 18-12-2005.

Các bài vấn đáp Phật học | TT. Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc
Kinh Phật Cho Người Tại Gia | TT. Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày | TT. Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
Facebook Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.